ഒറീസ കത്തുമ്പോള്‍...

Thursday, August 28, 2008

ഓം ഭദ്രം കര്‍ണേഭി ശൃണുയാമ ദേവാഃ
ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്‍യജത്രഃ
സ്ഥിരൈരങ്ഗൈഃസ്തുഷ്ടുവാം സസ്തനൂഭി
വ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ
സ്വസ്തി നഃ ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ
സ്വസ്തി നഃ പൂഷാഃ വിശ്വവേദാഃ
സ്വസ്തി ന സ്താര്‍ക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമി
സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിര്‍ധദാതുഃ
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ


ഭദ്രമായതിനെ മാത്രം ഞങ്ങളുടെ കര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ ശ്രവിക്കട്ടെ, ഭദ്രമായതിനെ മാത്രം ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകള്‍ കാണട്ടെ, ദേവഹിതമനുസരിച്ചുള്ള ആയുസ്സ്‌ ആരോഗ്യമുള്ള അംഗങ്ങളോടെ ഞങ്ങള്‍ ജീവിച്ചു തീര്‍ത്തിടട്ടെ,ഇന്ദ്രന്‍ നമുക്കു സ്വസ്തിയേകട്ടെ, (പൂഷാവ്‌) സൂര്യന്‍ നമുക്ക്‌ സ്വസ്തിയേകട്ടെ, ആസുരനാശകനായ താര്‍ക്ഷ്യന്‍ നമുക്കു സ്വസ്തിയേകട്ടെ, ദേവഗുരു ബൃഹസ്പതി നമുക്കു സ്വസ്തിയേകട്ടെ. ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

(മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്ത്- കടപ്പാട്-വിക്കിപീടിയ)

ഭദ്രമായതിനെ മാത്രം ഞങ്ങളുടെ കര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ ശ്രവിക്കട്ടെ, ഭദ്രമായതിനെ മാത്രം ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകള്‍ കാണട്ടെ....

ഭദ്രമായതിനെ മാത്രം കാണുകയും ഭദ്രമായതിനെ മാത്രം കേള്‍ക്കുകയും ചെയ്താല്‍ മതി എന്ന് ഇന്നു നാമെത്തിനില്‍ക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തില്‍ വാശി പിടിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഗാന്ധാരിയെപ്പോലെ കണ്ണുകള്‍ മൂടിക്കെട്ടുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ, കര്‍ണ്ണങ്ങളെ ബധിരമാക്കുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ... ചുറ്റിലും കാണുന്നതും കേള്‍ക്കുന്നതുമെല്ലാം അശുഭവാര്‍ത്തകള്‍ മാത്രം.

എല്ലാം ദൈവത്തിനു വേണ്ടിയാണ്. പാതിരിയും മൌലവിയും യോഗീവര്യരുമൊക്കെ ദേവസേവയ്ക്കു വേണ്ടിയാണു മത്സരിക്കുന്നത്. മാനവ സേവ തന്നെയാണ് യഥാര്‍ത്ഥ മാധവ സേവയെന്ന് മറന്നു പോകുകയും ദൈവത്തിനു വേണ്ടി മനുഷ്യരെ ചുട്ടുകരിക്കാന്‍ വരെ ആഹ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള അണീബലമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതിലേക്കെത്തി നില്‍ക്കുന്ന ഇവരുടെ മത്സരബുദ്ധിയും അതിനെ മുതലെടുത്ത് വോട്ടുബാങ്കുകളുണ്ടാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളും അവര്‍ ചീറ്റുന്ന വിഷലിപ്ത വാക്യങ്ങളും നമ്മുടെ കാതുകളെ മലീമസമാക്കികൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.

ഒന്നായ നിന്നെയിഹ രണ്ടെന്നു കണ്ടളവി-
ലുണ്ടായൊരിണ്ടല്‍ ബത മിണ്ടാവതല്ല മമ…
എന്ന കീര്‍ത്തനം

ഒന്നായ നിന്നെയിഹ പലതായി കണ്ടളവി-
ലുണ്ടായ രോഷമതു കൊന്നാലും തീരുവതല്ലെന്ന് മാറ്റിയെഴുതേണ്ട രീതിയിലേക്കെത്തിച്ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നു കാലം.

രണ്ടു പേര്‍ രണ്ടു പേരായിരിക്കുക എന്നതു സത്യമാണ്. രണ്ടുപേര്‍ക്ക് ഒരാളാവാന്‍ കഴിയില്ല എന്ന സത്യം നില്‍നില്‍ക്കുവോളം എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയില്‍ ചിന്തിക്കുക, ഒരേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഒരേ മതത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുക ഇത്യാദികളൊന്നും നടപ്പിലാകുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല. അതു കൊണ്ടു തന്നെയാണല്ലോ മതങ്ങള്‍ വിപുലങ്ങളാകും തോറും അവയില്‍ ഉപവിഭാഗങ്ങളും
തര്‍ക്കങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. എല്ലാ മതങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഒറ്റ ദൈവത്തിലേക്കുള്ള മാര്‍ഗ്ഗം തന്നെയെന്ന അവബോധമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാന്‍ മത മേലധികാരികള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ മത മുതലെടുപ്പുകള്‍ അവസാനിക്കുകയും സമാധാനമുള്ള സമൂഹം രൂപവര്‍ത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തേനെ. എന്നാല്‍ ഇന്നു മതത്തിന്റെ കാവലാളന്മാര്‍ ചെയ്യുന്നതെന്താണ്:

Hindus are wounded for what?

There was no problem when Christians were not here in Paikia. With their numbers increasing, they forcefully took away Hindu girls and forced neo-converts to eat beef. They set several temples on fire. Be it Birupakhya Mahadev´s temple or temple at Malarimaha or my Ashram at Rupagoan, the Christians conspired to set them on fire. They threw mortal remains of cows on mandirs. Kondh tribal´s Goddess Dharani Mata´s places of worship in several villages were dishonoured. The sacred sword at a temple at Bramhanigaon was forcibly taken away by the converts who melted the sword in public and prepared their weapons. What was the need to do so?

But they are claiming service activities for the tribals?

Their only motivation is to convert the innocent tribal people through fraudulent means. In fact one entire village was converted to Christianity. They serve medicines claiming it to be the prasad of Jesus. After gaining confidence of the converts in large scale, they cheat people.

Let me ask the Church why in their orphanages they are rearing so many boys and girls? In the last so many decades the children who have grown up in orphanages, where have they gone? Have they been sent to foreign countries or sold at a price? Let them explain this.

“a group of villagers launched an attack on me at the instruction of Nayak. The attack was intended to kill me and thus eliminate me from the scene so that under the leadership of Nayak, the local Christians could carry on their "anti-national and anti-social work’ of illegal conversion without any hindrance in the area. This is the seventh time they have tried to murder me and I have survived because of divine grace.” (അവസാനം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചു!)

ഒറീസയില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ഹിന്ദു മത കാവലാളായിരുന്ന ലക്ഷ്മണാനന്ദ സരസ്വതിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിലെ ഭാഗങ്ങളാണ് മുകളില്‍ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. (കടപ്പാട്: http://www.hvk.org/articles/1004/31.html). ആത്മീയ സുഖങ്ങളൊക്കെ വെടിഞ്ഞ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ച യോഗീ വര്യനില്‍ നിന്നുള്ള സൂക്തങ്ങള്‍. അതിലെ സത്യവും അസത്യവുമൊക്കെ വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നത് ദൈവത്തിലേക്കുള്ള പാതയിലേക്ക് കുഞ്ഞാടുകളെ നയിക്കുന്ന മിഷണറിപ്രവര്‍ത്തകരിലേക്കും.

1999 ജനുവരി 22ന് സ്റ്റെയിന്‍സ് എന്ന പിതാവിനേയും അയാളുടെ പുത്രന്മാരായ ഫിലിപ്പ്, തിമോത്തിമാരേയും ചുട്ടുകൊന്നതിന്റെ പത്താം വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കേണ്ടതെങ്ങിനെയെന്നുള്ള ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കണം വിശ്വഹിന്ദു പരിഷകള്‍ക്ക് ലക്ഷ്മണാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ കൊലപാതകം വീണുകിട്ടിയത്. മാവോവാദികളാണ് കൊന്നതെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ മീഡിയകളും മാവോ കേന്ദ്രങ്ങളും വ്യക്തമാക്കി എന്നിരിക്കിലും മതമെന്ന മോസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ആയുധം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചേക്കാമെന്ന ഹിന്ദുത്വരാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ വാഴവെട്ടല്‍ നയം ‘മോഡി’സത്തിന്റെ വിജയ മാതൃക എവിടെയും എപ്പോഴും പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കാന്‍ അവര്‍ക്കുള്ള ത്വരയേയും അതിനു പിന്നിലെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തേയും വെളിവാക്കുന്നില്ലെന്നു പറയാനൊക്കില്ല തന്നെ. കിട്ടാവുന്ന ഒരവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനു മുങ്കൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ അജന്‍ഡയല്ലാതെ മറ്റെന്താണീ കലാപത്തിനു പിന്നില്‍. ബിജൂ ജനതാദളിനുള്ള പിന്തുണ പിന്‍‌വലിച്ച് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നില്‍ വന്നാല്‍ ആരാണ് നേട്ടം കൊയ്യുക. വരാനിരിക്കുന്ന പാര്‍ലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജനങ്ങള്‍ മതപരമായി വോട്ടുകുത്തിയാല്‍ ഏതു മതരാഷ്ട്രീയം പറയുന്നവനാണ് നേട്ടമുണ്ടാകുക?

എം.എ ബേബിയെപ്പോലൊരു വിദ്യഭ്യാസ മന്ത്രിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ഒറീസക്ക് ഈ ഗതി വരില്ലായിരുന്നെന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് ഫലിതം പറയുന്നു. ചിരിക്കാനാകുന്നില്ല. 7-ാം സ്റ്റാന്‍ഡാര്‍ഡിലെ മതമില്ലാത്ത ജീവനെ പാഠപുസ്തകത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ സര്‍ക്കാറിനെ ഒതുക്കാനെങ്കിലും എല്ലാ മതങ്ങളും ഒന്നിക്കുമെന്നും കലാപം ഒതുങ്ങുമെന്നുമാണ് അയാളുടെ കണ്ടെത്തല്‍.

ഇപ്പോള്‍ തന്നെ അയ്യായിരത്തിലധികം വീടുകളും അറനൂറിലധികം ദേവാലയങ്ങളും 22 ലധികം മനുഷ്യശരീരങ്ങളും ചുട്ടു ചാമ്പലായ ഈ കാലമേധത്തിന് പെട്ടെന്നൊരു അറുതിയുണ്ടാകുകയും ഒറീസ തികച്ചും ശാന്തമാകുകയും ചെയ്യണമേയെന്ന് ഏത് ദൈവത്തോടാണ് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ... എങ്കിലും അറിയാതെ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു പോകുന്നു.

ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ....

Read more...

  © Blogger template Noblarum by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP