ഒറീസ കത്തുമ്പോള്‍...

Thursday, August 28, 2008

ഓം ഭദ്രം കര്‍ണേഭി ശൃണുയാമ ദേവാഃ
ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്‍യജത്രഃ
സ്ഥിരൈരങ്ഗൈഃസ്തുഷ്ടുവാം സസ്തനൂഭി
വ്യശേമ ദേവഹിതം യദായുഃ
സ്വസ്തി നഃ ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ
സ്വസ്തി നഃ പൂഷാഃ വിശ്വവേദാഃ
സ്വസ്തി ന സ്താര്‍ക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമി
സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതിര്‍ധദാതുഃ
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ


ഭദ്രമായതിനെ മാത്രം ഞങ്ങളുടെ കര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ ശ്രവിക്കട്ടെ, ഭദ്രമായതിനെ മാത്രം ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകള്‍ കാണട്ടെ, ദേവഹിതമനുസരിച്ചുള്ള ആയുസ്സ്‌ ആരോഗ്യമുള്ള അംഗങ്ങളോടെ ഞങ്ങള്‍ ജീവിച്ചു തീര്‍ത്തിടട്ടെ,ഇന്ദ്രന്‍ നമുക്കു സ്വസ്തിയേകട്ടെ, (പൂഷാവ്‌) സൂര്യന്‍ നമുക്ക്‌ സ്വസ്തിയേകട്ടെ, ആസുരനാശകനായ താര്‍ക്ഷ്യന്‍ നമുക്കു സ്വസ്തിയേകട്ടെ, ദേവഗുരു ബൃഹസ്പതി നമുക്കു സ്വസ്തിയേകട്ടെ. ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

(മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്ത്- കടപ്പാട്-വിക്കിപീടിയ)

ഭദ്രമായതിനെ മാത്രം ഞങ്ങളുടെ കര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ ശ്രവിക്കട്ടെ, ഭദ്രമായതിനെ മാത്രം ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകള്‍ കാണട്ടെ....

ഭദ്രമായതിനെ മാത്രം കാണുകയും ഭദ്രമായതിനെ മാത്രം കേള്‍ക്കുകയും ചെയ്താല്‍ മതി എന്ന് ഇന്നു നാമെത്തിനില്‍ക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തില്‍ വാശി പിടിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഗാന്ധാരിയെപ്പോലെ കണ്ണുകള്‍ മൂടിക്കെട്ടുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ, കര്‍ണ്ണങ്ങളെ ബധിരമാക്കുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ... ചുറ്റിലും കാണുന്നതും കേള്‍ക്കുന്നതുമെല്ലാം അശുഭവാര്‍ത്തകള്‍ മാത്രം.

എല്ലാം ദൈവത്തിനു വേണ്ടിയാണ്. പാതിരിയും മൌലവിയും യോഗീവര്യരുമൊക്കെ ദേവസേവയ്ക്കു വേണ്ടിയാണു മത്സരിക്കുന്നത്. മാനവ സേവ തന്നെയാണ് യഥാര്‍ത്ഥ മാധവ സേവയെന്ന് മറന്നു പോകുകയും ദൈവത്തിനു വേണ്ടി മനുഷ്യരെ ചുട്ടുകരിക്കാന്‍ വരെ ആഹ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള അണീബലമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതിലേക്കെത്തി നില്‍ക്കുന്ന ഇവരുടെ മത്സരബുദ്ധിയും അതിനെ മുതലെടുത്ത് വോട്ടുബാങ്കുകളുണ്ടാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളും അവര്‍ ചീറ്റുന്ന വിഷലിപ്ത വാക്യങ്ങളും നമ്മുടെ കാതുകളെ മലീമസമാക്കികൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.

ഒന്നായ നിന്നെയിഹ രണ്ടെന്നു കണ്ടളവി-
ലുണ്ടായൊരിണ്ടല്‍ ബത മിണ്ടാവതല്ല മമ…
എന്ന കീര്‍ത്തനം

ഒന്നായ നിന്നെയിഹ പലതായി കണ്ടളവി-
ലുണ്ടായ രോഷമതു കൊന്നാലും തീരുവതല്ലെന്ന് മാറ്റിയെഴുതേണ്ട രീതിയിലേക്കെത്തിച്ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നു കാലം.

രണ്ടു പേര്‍ രണ്ടു പേരായിരിക്കുക എന്നതു സത്യമാണ്. രണ്ടുപേര്‍ക്ക് ഒരാളാവാന്‍ കഴിയില്ല എന്ന സത്യം നില്‍നില്‍ക്കുവോളം എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയില്‍ ചിന്തിക്കുക, ഒരേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഒരേ മതത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുക ഇത്യാദികളൊന്നും നടപ്പിലാകുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല. അതു കൊണ്ടു തന്നെയാണല്ലോ മതങ്ങള്‍ വിപുലങ്ങളാകും തോറും അവയില്‍ ഉപവിഭാഗങ്ങളും
തര്‍ക്കങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. എല്ലാ മതങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഒറ്റ ദൈവത്തിലേക്കുള്ള മാര്‍ഗ്ഗം തന്നെയെന്ന അവബോധമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാന്‍ മത മേലധികാരികള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ മത മുതലെടുപ്പുകള്‍ അവസാനിക്കുകയും സമാധാനമുള്ള സമൂഹം രൂപവര്‍ത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തേനെ. എന്നാല്‍ ഇന്നു മതത്തിന്റെ കാവലാളന്മാര്‍ ചെയ്യുന്നതെന്താണ്:

Hindus are wounded for what?

There was no problem when Christians were not here in Paikia. With their numbers increasing, they forcefully took away Hindu girls and forced neo-converts to eat beef. They set several temples on fire. Be it Birupakhya Mahadev´s temple or temple at Malarimaha or my Ashram at Rupagoan, the Christians conspired to set them on fire. They threw mortal remains of cows on mandirs. Kondh tribal´s Goddess Dharani Mata´s places of worship in several villages were dishonoured. The sacred sword at a temple at Bramhanigaon was forcibly taken away by the converts who melted the sword in public and prepared their weapons. What was the need to do so?

But they are claiming service activities for the tribals?

Their only motivation is to convert the innocent tribal people through fraudulent means. In fact one entire village was converted to Christianity. They serve medicines claiming it to be the prasad of Jesus. After gaining confidence of the converts in large scale, they cheat people.

Let me ask the Church why in their orphanages they are rearing so many boys and girls? In the last so many decades the children who have grown up in orphanages, where have they gone? Have they been sent to foreign countries or sold at a price? Let them explain this.

“a group of villagers launched an attack on me at the instruction of Nayak. The attack was intended to kill me and thus eliminate me from the scene so that under the leadership of Nayak, the local Christians could carry on their "anti-national and anti-social work’ of illegal conversion without any hindrance in the area. This is the seventh time they have tried to murder me and I have survived because of divine grace.” (അവസാനം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചു!)

ഒറീസയില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ഹിന്ദു മത കാവലാളായിരുന്ന ലക്ഷ്മണാനന്ദ സരസ്വതിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിലെ ഭാഗങ്ങളാണ് മുകളില്‍ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. (കടപ്പാട്: http://www.hvk.org/articles/1004/31.html). ആത്മീയ സുഖങ്ങളൊക്കെ വെടിഞ്ഞ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ച യോഗീ വര്യനില്‍ നിന്നുള്ള സൂക്തങ്ങള്‍. അതിലെ സത്യവും അസത്യവുമൊക്കെ വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നത് ദൈവത്തിലേക്കുള്ള പാതയിലേക്ക് കുഞ്ഞാടുകളെ നയിക്കുന്ന മിഷണറിപ്രവര്‍ത്തകരിലേക്കും.

1999 ജനുവരി 22ന് സ്റ്റെയിന്‍സ് എന്ന പിതാവിനേയും അയാളുടെ പുത്രന്മാരായ ഫിലിപ്പ്, തിമോത്തിമാരേയും ചുട്ടുകൊന്നതിന്റെ പത്താം വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കേണ്ടതെങ്ങിനെയെന്നുള്ള ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കണം വിശ്വഹിന്ദു പരിഷകള്‍ക്ക് ലക്ഷ്മണാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ കൊലപാതകം വീണുകിട്ടിയത്. മാവോവാദികളാണ് കൊന്നതെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ മീഡിയകളും മാവോ കേന്ദ്രങ്ങളും വ്യക്തമാക്കി എന്നിരിക്കിലും മതമെന്ന മോസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ആയുധം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചേക്കാമെന്ന ഹിന്ദുത്വരാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ വാഴവെട്ടല്‍ നയം ‘മോഡി’സത്തിന്റെ വിജയ മാതൃക എവിടെയും എപ്പോഴും പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കാന്‍ അവര്‍ക്കുള്ള ത്വരയേയും അതിനു പിന്നിലെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തേയും വെളിവാക്കുന്നില്ലെന്നു പറയാനൊക്കില്ല തന്നെ. കിട്ടാവുന്ന ഒരവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനു മുങ്കൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ അജന്‍ഡയല്ലാതെ മറ്റെന്താണീ കലാപത്തിനു പിന്നില്‍. ബിജൂ ജനതാദളിനുള്ള പിന്തുണ പിന്‍‌വലിച്ച് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നില്‍ വന്നാല്‍ ആരാണ് നേട്ടം കൊയ്യുക. വരാനിരിക്കുന്ന പാര്‍ലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജനങ്ങള്‍ മതപരമായി വോട്ടുകുത്തിയാല്‍ ഏതു മതരാഷ്ട്രീയം പറയുന്നവനാണ് നേട്ടമുണ്ടാകുക?

എം.എ ബേബിയെപ്പോലൊരു വിദ്യഭ്യാസ മന്ത്രിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ഒറീസക്ക് ഈ ഗതി വരില്ലായിരുന്നെന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് ഫലിതം പറയുന്നു. ചിരിക്കാനാകുന്നില്ല. 7-ാം സ്റ്റാന്‍ഡാര്‍ഡിലെ മതമില്ലാത്ത ജീവനെ പാഠപുസ്തകത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ സര്‍ക്കാറിനെ ഒതുക്കാനെങ്കിലും എല്ലാ മതങ്ങളും ഒന്നിക്കുമെന്നും കലാപം ഒതുങ്ങുമെന്നുമാണ് അയാളുടെ കണ്ടെത്തല്‍.

ഇപ്പോള്‍ തന്നെ അയ്യായിരത്തിലധികം വീടുകളും അറനൂറിലധികം ദേവാലയങ്ങളും 22 ലധികം മനുഷ്യശരീരങ്ങളും ചുട്ടു ചാമ്പലായ ഈ കാലമേധത്തിന് പെട്ടെന്നൊരു അറുതിയുണ്ടാകുകയും ഒറീസ തികച്ചും ശാന്തമാകുകയും ചെയ്യണമേയെന്ന് ഏത് ദൈവത്തോടാണ് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ... എങ്കിലും അറിയാതെ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു പോകുന്നു.

ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ....

21 comments:

കിനാവ് August 28, 2008 at 2:23 PM  

ഇപ്പോള്‍ തന്നെ അയ്യായിരത്തിലധികം വീടുകളും അറനൂറിലധികം ദേവാലയങ്ങളും 22 ലധികം മനുഷ്യശരീരങ്ങളും ചുട്ടു ചാമ്പലായ ഈ കാലമേധത്തിന് പെട്ടെന്നൊരു അറുതിയുണ്ടാകുകയും ഒറീസ തികച്ചും ശാന്തമാകുകയും ചെയ്യണമേയെന്ന് ഏത് ദൈവത്തോടാണ് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ... എങ്കിലും അറിയാതെ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു പോകുന്നു.

ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ....

Joker August 28, 2008 at 2:44 PM  

എം.എ ബേബിയെപ്പോലൊരു വിദ്യഭ്യാസ മന്ത്രിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ഒറീസക്ക് ഈ ഗതി വരില്ലായിരുന്നെന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് ഫലിതം പറയുന്നു. ചിരിക്കാനാകുന്നില്ല. 7-ാം സ്റ്റാന്‍ഡാര്‍ഡിലെ മതമില്ലാത്ത ജീവനെ പാഠപുസ്തകത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ സര്‍ക്കാറിനെ ഒതുക്കാനെങ്കിലും എല്ലാ മതങ്ങളും ഒന്നിക്കുമെന്നും കലാപം ഒതുങ്ങുമെന്നുമാണ് അയാളുടെ കണ്ടെത്തല്‍......

കിനാവേ..ആ കണ്ടെത്തലില്‍ എങ്ങനെ കുറ്റം പറയും....

ഉള്ളി പിണ്ണ August 28, 2008 at 4:45 PM  

ഇടതുപക്ഷന്‍ തൂറിയതിലേയും വലതുപക്ഷന്‍ പെടുത്തതിലേയും കൂസിസം റിസര്‍ച്ചു ചെയ്യുന്ന ഉണ്ണിപ്പിള്ളമാരൊക്കെ ഉറങ്ങിയെന്നു തോന്നുന്നു. ചെറ്റകള്‍...!!

മൂര്‍ത്തി August 28, 2008 at 6:33 PM  

“ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രതികരണം” എന്ന് വി.എച്ച്.പി പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു.

Anonymous,  August 28, 2008 at 8:07 PM  

വി.എച്.പി. നായിന്റെ മക്കള്‍

keralainside.net August 29, 2008 at 8:04 AM  

ഈ പോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ സമയം ഈ രചന ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരാനായി സൈറ്റിൽ വന്നു അനുയോജ്യ മായ വിഭാഗത്തിൽ ഈ പോസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ അപേക്ഷ.
സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാൻ ഇവിടെ www.keralainside.net.
കൂടുതൽ വിവരങൾക്ക് ഇവിടെkeralainsideblogaggregator.blogspot.com
Thank You

PIN August 29, 2008 at 11:08 AM  

ഇനി എന്നാണ്‌ നമ്മുടെ രാജ്യം, മതങ്ങളുടെ കരാള ഹസ്തത്തിൽ നിന്നും മോചിതമായി മനുഷ്യത്വത്തിലേയ്ക്ക്‌ വരിക ?

ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ്‌ ഇട്ടതിനു നന്ദി...

അത്മരോദനം എന്ന എന്റെ പോസ്റ്റും കൂടി ഒന്നു വയിക്കുക...

കിനാവ് August 30, 2008 at 11:21 AM  

ജോക്കര്‍, ഉള്ളിപിണ്ണ, പാമരന്‍, മൂര്‍ത്തി, അനോണി, PIN

വി എച് പി യുടെ വിശദീകരണം വന്നു കഴിഞ്ഞു മൂര്‍ത്തിമാഷു പറഞ്ഞതുപോല, വെറും സ്വാഭാവിക പ്രതികരണം മാത്രം, അവര്‍ക്ക് ഇതൊക്കെ വളരെ നിസ്സാര സംഭവം. ഗുജറാത്തൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നവര്‍ ഇതില്‍ കൂടുതലെന്തു വിശദീകരിക്കാന്‍.

ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാരീചന്റെ പ്രസക്തമായ പോസ്റ്റ് കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. വെള്ളമെടുത്താലും കൊടുത്താലും കൊല്ലുന്നവര്‍!!

അജ്ഞാതന്‍ August 30, 2008 at 11:19 PM  

മനുഷ്യനു മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു കാലം വരുമോ?വന്നാല്‍ അന്നു ഈ നാട് നന്നാവും

മനസറിയാതെ August 30, 2008 at 11:54 PM  
This comment has been removed by the author.
മനസറിയാതെ August 31, 2008 at 12:01 AM  
This comment has been removed by the author.
കിനാവ് August 31, 2008 at 2:02 PM  

അജ്ഞാതന്‍ അങ്ങനെ ആശിക്കയല്ലാതെ മറ്റുവഴികളില്ല്ല...

Nachiketh August 31, 2008 at 2:42 PM  

എത്ര പറഞ്ഞാലും കിനാവേ....ഉത്തരേന്ത്യന്‍ ഗ്രാമങ്ങളില്‍ ഇതൊക്കെ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം അത്രമാത്രം പരിതാപകരമാണ് അവിടുത്തെ സമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ....

മനസറിയാതെ September 1, 2008 at 10:31 PM  
This comment has been removed by the author.
മനസറിയാതെ September 1, 2008 at 10:37 PM  

നന്നായി തികച്ചും സാമൂഹ്യ പ്രസക്തം
സ്വന്തം മതത്തിലേക്കു ആളേ കൂട്ടുക(മറ്റു മതത്തില്‍ ആളെ കുറക്കുക) യെന്ന "കലാപരിപാടി"എന്നു നില്ക്കുന്നോ അന്നുവരേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിലും മനുഷ്യന്‍ നന്നാവില്ലല്ലോ.

ആഗ്നേയന്‍ October 20, 2008 at 11:09 PM  

Keralathil sdhithi ithanenkli utharendiayil ithilokke enthalbhutham!

കിനാവ് October 21, 2008 at 8:12 AM  

ആഗ്നേയന്‍ രോഷപ്രകടനം ആരോടെന്നു മനസിലായില്ല.

Vinod Nair November 16, 2008 at 10:11 AM  

excellent , i like the way you look into things freely and openly
when i was reading the orissa incident i too was thinking how there is 600 churches in orissa and the missionaries saying there is no conversion happening there

VHP and RSS is actually a big threat to India than Islamic terroism ,
The new rules in India
1)You can do anything in the name of Hinduism it will be called national intrest
2)You can do any dirty thing in the name of Minorities either it is to protect minorities and you can challege the police that you are being framed
3)You can keep steeling money from the govenment if you are a politican and say its oppositions political allegations

The best thing recently happend in kerala is kodiyeris visit to U.S . To invite comerade Obama as a tourist , definitely you need your family with you when you go and invite him with his family . Helath ministers visit to CUBA .SHE WENT THERE TO STUDY HEALTH CARE , OF CUBA , OH GOD SAVE MY COUNTRY

കിനാവ് November 16, 2008 at 7:11 PM  

വിനേദ് നായര്‍ വായനക്കും ചിന്തോദ്ദീപകമായ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിനും നന്ദി. ലക്ഷ്യബോധമില്ലത്ത രാഷ്ട്രീയപ്പാര്‍ട്ടികളും രാഷ്ട്രീയാജണ്ഡകളുള്ള മതങ്ങളും കൂടി നമ്മുടെ നാടിനെ കുട്ടിച്ചോറാക്കുന്നതു ഏറെ അകലെയിരുന്നു നോക്കികാണാനേ നമുക്കും കഴിയൂ.

Post a Comment

  © Blogger template Noblarum by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP