സദ്ദാമിന്റെ കൂട്ടാളികളേയും വധിച്ചു

Wednesday, January 17, 2007

ഇറാഖിലെ അമേരിക്കന്‍ പാവ ഗവണ്‍മന്റ്‌ സദ്ദാമിന്റെ കൂട്ടാളികളേയും വധിച്ചു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടേയും മറ്റു ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും എതിര്‍പ്പിന്‌ പുല്ലുവിലകല്‍പ്പിച്ച്‌ എനിക്ക്‌ എന്തുമാവാം എന്ന യാങ്കി കഴുകന്റെ ധാര്‍ഷ്ട്യം ഒരിക്കല്‍കൂടി ലോകം കണ്ടു. സദ്ദാമിന്റെ കൂട്ടാളി ബര്‍സാന്റെ ശിരസറുത്ത്‌ കിരാതത്വം വെളിവാക്കിയ ഭരണകൂടം ഒന്നു മനസിലാക്കിയാല്‍ നന്ന്- സാമ്രാജ്യത്വത്തിനു മുന്നില്‍ 'ഇന്നു ഞാന്‍ നാളെ നീ'.

0 comments:

Post a Comment

  © Blogger template Noblarum by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP